Magische MIEGROUP Montagedagen

Wilt u ook een probleemloze montage van uw digiborden, door een landelijk erkende installateur? Wilt u gegarandeerd zijn dat de door u aangekochte kwaliteitsproducten op een verantwoorde, nette en veilige manier gemonteerd worden? Maak dan gebruik van de Magische MIEGROUP Montagedagen!

Tijdens de Magische MIEGROUP Montagedagen verzorgen wij de levering en installatie volledig in eigen beheer. Wij zijn niet afhankelijk van derden, zoals installateurs, en hebben geen medewerkers van uw organisatie nodig om ons werk te doen. Het enige wat wij vragen is medewerking ten aanzien van de beschikbaarheid van lokalen (of sleutels), zodat wij aan de slag kunnen. Bij oplevering van een lokaal verzoeken wij om de aanwezigheid van een facilitair medewerker voor de overdracht.

Het proces in stappen
Om u een concreet beeld te geven van het proces van levering en installatie voor een complete locatie, schetsen wij hieronder het proces in 3 stappen. Het gaat om een situatie waarbij één team op één dag acht lokalen installeert. Het team bestaat uit twee monteurs en een logistiek verantwoordelijke die goed op elkaar ingespeeld zijn. Bij de levering en installatie van grotere sites, zet MIEGROUP simpelweg meerdere teams in. De werkwijze en processen zijn binnen ieder team identiek. Iedere oplevering verloopt ‘lean’, ‘green’ en ‘clean’.

Stap 1: Levering

Op de afgesproken datum en tijd staat onze vrachtwagen of (bij voorkeur) bestelbus op de afgesproken locatie. Dit moment houden we zo kort mogelijk, om overlast en opstopping op de locatie te voorkomen. MIEGROUP werkt met geluidsarme transportmiddelen die bovendien eco-vriendelijk zijn. Zo beperken we ook de impact op het milieu tot een minimum.

Alle apparatuur, middelen en gereedschappen worden direct en in één keer uitgeladen. Onze medewerkers brengen alles naar de afgesproken vrije ruimte, bijvoorbeeld een magazijn. Wanneer de bestelbus leeg is, parkeert de logistiek medewerker deze direct op een andere plaats. Vervolgens brengt hij de apparatuur naar de aangewezen lokalen. De hele procedure is erop ingericht dat de monteurs zo snel mogelijk in het eerste lokaal aan de slag kunnen. De logistiek medewerker heeft hierin een heel duidelijke taak: ervoor zorgen dat de monteurs doorlopend en zo soepel mogelijk van lokaal naar lokaal kunnen. Hij haalt de apparatuur uit de verpakking, lost kleine issues op en voert alle afvalstoffen gelijk af naar de nabij geparkeerde bestelbus.

Stap 2: Installatie

Het montageteam installeert de apparatuur achtereenvolgens in de lokalen. Doordat de logistiek medewerker het voorwerk doet, focussen de twee monteurs zuiver op efficiënte installatie. Net voor de oplevering van een lokaal werken de monteurs een volledige functionele checklist af. Ook plaatsen zij een duidelijk zichtbare, kras vaste en niet-lospeuterbare ID-tag op ieder apparaat. De tag bevat, naast het telefoonnummer en het e-mailadres van de MIEGROUP-helpdesk, ook een unieke code.

Stap 3: Afronding en overdracht naar beheer

MIEGROUP gebruikt enkel gereedschappen die stofvrij werken. Een afrondende schoonmaak is daardoor niet nodig. De monteurs kennen hun verantwoordelijkheden en plaatsen al het meubilair terug in de originele positie. Per lokaal maken zij een rapport met minimaal een foto en een beschrijving van de oplossing. Hiermee tonen zij de facilitair medewerker aan dat de installatie volgens afspraak is en dat alle functionaliteiten werkend zijn opgeleverd. In de voorbereiding is afgesproken of de overdracht per lokaal of als totaal gebeurt. Hiermee is het installatieproces volledig gecontroleerd en geborgd, zonder noemenswaardige inspanning van u.

Aan de hand van alle opleveringsrapporten vult MIEGROUP vervolgens haar webportal. De unieke code op ID-tag vormt de sleutel tussen naar sluitende overdracht naar de beheerfase en leggen we de basis voor snelle en adequate service en onderhoud.

Dit zijn onze scherpe prijzen:
M78.005.202 * Montage 70" vaste wand incl. 5m bekabeling HDMI € 280,00
M78.005.140 * Demontage schoolbord verenmechanisme € 58,75
M78.005.102 * Demontage en herplaatsing bord inclusief beamer € 142,00

De producten die wij voor u demonteren worden in onze milieustraat verwerkt.

Deze actie is geldig tot 1 augustus 2019.